Sklep Casco

Przedłużamy wakacje - odbierz prezenty od Casco !!!

Jeszcze tylko do 30 września br. można skorzystać z wielkiej wakacyjnej obniżki cen na zakup oprogramowania wspomagającego prowadzenie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz – teraz wszystkie systemy w ramach licencji bezterminowej a ceny programów zaczynają się już od 179,00 zł netto, umowa asysty już od 15 zł netto/miesięcznie. Ponadto do każdej zakupionej licencji i podpisanej umowy asysty dodajemy za darmo  książkę pt.: Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego, A. Kesslera oraz do wyboru torbę plażową lub kubek izotermiczny.

Szczegóły oferty

Oferowany program dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych został stworzony przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi Kasami, dzięki czemu ma bardzo zaawansowaną funkcjonalność i jest jedynym na rynku tak rozbudowanym systemem. System  automatyzuje wszystkie procesy oraz umożliwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy PKZP.  Obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków Kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej Kasy. Daje możliwość uzyskania bieżącej informacji o liczbie członów, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach i wysokości rat. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Dodam, że; nasze oprogramowanie wspomagające prowadzenie PKZP dostępne jest w trzech wersjach. Systemy – z punktu widzenia funkcjonalności charakterystycznej dla PKZP są takie same, różni je dostęp do aplikacji, tj.:

 • PKZP Silver – jest to wersja, która jest; instalowana na komputerze lub w sieci lokalnej (aplikacja desktopowa), licencja obejmuje wszystkie komputery w firmie/ placówce. System jest dostępny dla osób obsługujących PKZP tj.: księgowa i ewentualnie zarząd oraz komisja rewizyjna. Zobacz demo 

 • PKZP Gold  jest rozszerzeniem wersji PKZP Silver o aplikację; internetową dla członków PKZP.  Osoby prowadzące PKZP  korzystają z programu jak w wersji Silver, ale dodatkowo wszyscy członkowie Kasy mają dostęp do swoich indywidualnych kont. Dzięki czemu każdy członek Kasy ma dostęp do aktualnego stanu swoich wkładów i pożyczek oraz historii związanej z członkostwem w Kasie, ponadto może bezpośrednio z programu składać wnioski; przez Internet. System  skierowany jest dla Kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji  - desktopowej i internetowej, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Zobacz demo

 • e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową,  zapewnia każdemu użytkownikowi (księgowa, zarząd, członkowie), możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera na świecie podłączonego do sieci Internet, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym.  Dedykowany jest dla Kas, które chcą prowadzić PKZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Zobacz demo 

 • Zasady licencjonowania
 • Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencja bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

  Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa jest bezterminowa, ale jestwymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu; po tym okresie można ją zakończyć w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia.

  W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

 • Umowa Asysty
 • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,  telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.),

 • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)

 • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy),

 • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu),

 • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania II/2017 - 370str.),

 • 50% rabat na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez CASCO Sp. z o.o. szkolenia związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej  Kasy,

 • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl.
 • Załącznik Nr 1.  Cennik oprogramowania

 • Program PKZP Silver (desktopowy – instalowany na komputerze)
 •  

  Ilość członków PKZP

   

  Licencja                    Cena regularna netto

   

  Licencja                            Cena promocyjna netto*

   

  Umowa Asysty      Cena netto za m-c

  do 20

  290,00 zł

  179,00 zł

  15,00 zł

  od 21 do 50

  960,00 zł

   629,00 zł

  20,00 zł

  od 51 do 100

  1490,00 zł

   929,00 zł

  25,00 zł

  od 101 do 200

  1785,00 zł

  1129,00 zł

  30,00 zł

  od 201 do 300

  1935,00 zł

   1229,00 zł

  35,00 zł

  od 301 do 500

  2085,00 zł

  1329,00 zł

  40,00 zł

  od 501 do 1000

  2530,00 zł

  1629,00 zł

  50,00 zł

  Dla Kas powyżej 1 000 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

  1. Program PKZP Gold (desktopowy + internetowy)

   

  Ilość członków PKZP

   

  Licencja                     Cena regularna netto

   

  Licencja                         Cena promocyjna netto*

   

  Umowa Asysty      Cena netto za m-c

  do 20

  320,00 zł

   199,00 zł

  20,00 zł

  od 21 do 50

  1060,00 zł

   729,00 zł

  25,00 zł

  od 51 do 100

  1640,00 zł

  1029,00 zł

  30,00 zł

  od 101 do 200

  1965,00 zł

   1329,00 zł

  35,00 zł

  od 201 do 300

  2130,00 zł

   1429,00 zł

  40,00 zł

  od 301 do 500

  2290,00 zł

   1529,00 zł

  45,00 zł

  od 501 do 1000

  2780,00 zł

  1829,00 zł

  55,00 zł

  Dla Kas powyżej 1000 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

  1. Program e-PKZP (internetowy)

   

  Ilość członków PKZP

   

  Licencja         Cena regularna netto

   

  Licencja             Cena promocyjna netto*

   

  Umowa Asysty      Cena netto za   m-c

   

  Usługa hostingu Cena netto za rok**

  do 20

  336,00 zł

   229,00 zł

  15,00 zł

  50,00 zł

  od 21 do 50

  1113,00 zł

   829,00 zł

  20,00 zł

  100,00 zł

  od 51 do 100

  1722,00 zł

  1129,00 zł

  25,00 zł

  150,00 zł

  od 101 do 200

  2058,00 zł

   1429,00 zł

  30,00 zł

  250,00 zł

  od 201 do 300

  2236,00 zł

  1529,00 zł

  35,00 zł

  300,00 zł

  od 301 do 500

  2404,00 zł

  1629,00 zł

  40,00 zł

  350,00 zł

  od 501 do 1000

  2910,00 zł

  1929,00 zł

  50,00 zł

  500,00 zł

  Dla Kas powyżej 1000 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

 • Wdrożenie oprogramowania
 • Ze względu na przyjazny interface użytkownika, wysoką ergonomiczność naszego oprogramowania, dostarczaną wraz z programem dokumentację  oraz naszą bieżącą asystę - łatwe jest samodzielne opanowanie obsługi programu. Jednak na życzenie naszych Klientów możliwe jest przeprowadzenie indywidualnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Klienta* lub zdalnie przy wykorzystaniu Skype.  Program  wdrożenia obejmuje wprowadzenie do pracy z systemem PKZP oraz omówienie podstawowych funkcji systemu. Koszt szkolenia wynosi: 450,00 zł netto (spec. ds. wdrożeń), 1100,00 zł netto(mgr inż. Informatyki).

  *do szkolenia w siedzibie użytkownika należy doliczyć koszt dojazdu, który jest liczony jako podwójny iloczyn kilometrów (z Gdyni do siedziby Zamawiającego) i obowiązującej stawki za kilometr wg rozporządzenia.

 • Współpraca z innymi systemami
 • Nasze oprogramowanie może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import)
  z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb oraz rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

 • Książka "Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe” - Kompendium wiedzy K. Jankowiak, J. Trzciński, A. Kessler.
 • Publikacja kierowana jest do pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych i kasjerów obsługujących PKZP, działaczy zakładowych organizacji związkowych a także do innych osób zainteresowanych tematem PKZP. W książce omówione zostały zasady organizowania i działania PKZP, sposób prowadzenia gospodarki kasowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, rodzaje i formy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz okoliczności powodujące likwidację PKZP. W publikacji znajduje się także zbiór najważniejszych przepisów prawnych, przykłady druków formularzy stosowanych w obsłudze PKZP. Ponadto w książce jest opisana procedura ochrony danych osobowych w  PKZP

  Podane ceny sącenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  *Cennik promocyjny jest ważny do 30 września 2017 roku

  ** Usługa hostingu – jest płatna tylko w przypadku wyboru usługi hostingu na serwerach Casco. Dopuszczamy możliwość instalacji oprogramowania na serwerach Klienta.

  Regulamin promocji


  linia oddzielająca
  Copyright © 2016 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
  w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
  Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana
  Sklep internetowy Casco !

  Teraz w wygodny sposób i o dowolnej porze możecie Państwo dokonać zakupów naszych produktów na naszej stronie
  Sklep internetowy

  Książka pt.: "Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - Kompendium wiedzy" K. Jankowiak, J. Trzciński, A. Kessler

  Publikacja kierowana jest do pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych i kasjerów obsługujących PKZP, działaczy zakładowych organizacji związkowych a także do innych osób zainteresowanych tematem PKZP.
  Zapraszamy do zakupu w naszym sklepie!

  e-PKZP – pierwszy w Polsce program wspomagający prowadzenie PKZP w pełni internetowy

  e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia użytkownikom (Zarządowi, Osobom prowadzącym oraz członkom PKZP) możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera (z łączem internetowym), eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Więcej...